fbpx

Farlig Avfall

Asbest

Avfallsnummer 7250
Asbest befinner seg i bygg- og fasadeplater (Eternitt) og som isolasjonsmateriale for rør, kjeler fliser og gulvbelegg. Asbest og asbestholdige materialer er farlig avfall og er dermed deklareringspliktig.

Asbest er et mineral i trådform som lett kan brekke opp og støve. Asbestavfallet sendes direkte til et anlegg som har tillatelse til å deponere det farlige avfallet. Asbeststøv er kreftfremkallende, og de som håndterer asbestavfall må derfor ikke utsettes for dette støvet. Det er derfor viktig at emballasjen er hel.