fbpx

Farlig Avfall

Asbest

Avfallsnummer 7250
Asbest befinner seg i bygg- og fasadeplater (Eternitt) og som isolasjonsmateriale for rør, kjeler fliser og gulvbelegg. Asbest og asbestholdige materialer er farlig avfall og er dermed deklareringspliktig.

Asbest er et mineral i trådform som lett kan brekke opp og støve. Asbestavfallet sendes direkte til et anlegg som har tillatelse til å deponere det farlige avfallet. Asbeststøv er kreftfremkallende, og de som håndterer asbestavfall må derfor ikke utsettes for dette støvet. Det er derfor viktig at emballasjen er hel.

Takk for meldingen din. Det har blitt sendt.
Send oss en forespørsel eller melding, så kommer vi tilbake i løpet av 24 timer(ukedager).
Du kan også ringe på telefon 23 90 51 05 eller bestille container