fbpx

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering

Her er en oversikt over viktige temaer innenfor gjenvinning og transport. Dette skal hjelpe dere å finne trygge og gode løsninger

Se tips til plassering av container og sekk eller sortering av avfall og behandling av farlig avfall.
Kontakt oss gjerne om du ikke finner svar på dine spørsmål.

Vet du at du må kaste gips eller isolasjon i egen containeren eller sekk? Se hvorfor
u
Hvorfor kan jeg ikke kaste farlig avfall?

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall har egenskaper som kan medføre alvorlig forurensning eller skader på mennesker eller dyr.

Avfallsguiden

Her er en avfallsguide for de mest brukte avfallstypene. Sortering av avfall er et viktig felles ansvar.

Plasseringsguiden container og sekk

Se hvor stor klaring og plass vi trenger til plassering av container eller sekk.

Oversikt alle beholdere

Se full oversikt over type containere, sekker og ulike beholdere.