fbpx

Deklarere farlig avfall selv

l

Hvordan deklarere farlig avfall selv?

Dere kan også deklarere avfallet selv på Avfallsdeklarering.no, da må deklarasjonen være klar ved oppmøte av våre sjåfører for hver gang vi henter farlig avfall på et av deres anlegg. Før du går i gang med deklarering på egen hånd må du ha blitt tildelt rollen som Administrator eller sluttbruker. Før du kan bruke avfallsdeklarering.no, må rollene være tildelt riktig person. Dette gjøres i Altinn av daglig leder/administrator som må være administrator for Avfalldeklarering.no

Administrator logger inn i Altinn og gjør følgende:
◦ Velg “Profil, roller og rettigheter” på toppen av menyen.
◦ Velg riktig virksomhet i nedtrekksmenyen. “Brenden & Co Gjenvinning, org: 991999701
◦ Klikk på “Andre med rettigheter til virksomheten” og “legg til ny person eller virksomhet“.
◦ Velg administratoren som skal ha rollen ved å fylle inn fødselsnummer og etternavn.
◦ Velg “har disse rollene” og deretter “legg til ny rolle“.
◦ Klikk på rollen “Energi, miljø og klima” og “ferdig“.

Nå har valgt administrator fått rolle i Altinn, og mulighet til å logge seg inn i administrasjonsmodulen på Avfallsdeklarering.no.