30% rabatt på nettbestillinger

Kom igang med deklarering

Miljødirektoratet og avfallsforskriften kap. 11 krever at farlig avfall skal deklareres ved avhending. Dette har tidligere blitt gjort gjennom et papirbasert deklarasjonssystem, og er nå erstattet av et elektronisk deklarasjonssystem gjennom portalen Avfallsdeklarering.no. Det nye digitale systemet for deklarering av farlig avfall, gir deg som avfallsprodusent ulike muligheter.

Du kan enten deklarere avfallet ditt selv, eller du kan gi ansvaret til avfallsmottaket. Ved å gi Brenden fullmakt, deklarerer vi ditt farlige avfall, fyller ut og sender inn til myndighetene i henhold til reglene.

Gi Brenden fullmakt

Dersom dere ønsker at Brenden & Co Gjenvinning og vårt avfallsmottak Franzefoss Gjenvinning skal kunne deklarere avfallet på vegne av deres virksomhet, må dere gi oss fullmakt gjennom portalen Avfallsdeklarering.no (Dette gjøres kun en gang). Ved å gi oss fullmakt til å deklarere på vegne av din virksomhet, slipper du å gjøre jobben.

Som konsulent kan vi deklarere det farlige avfallet for deg. Før vi kan få fullmakt, må din virksomhet være registrert i Avfallsdeklarering.no. Tilgang til å registrere virksomheten og gi fullmakt ligger hos direktør, styreleder og styremedlem som standard. Når virksomheten er registrert, må det avgis fullmakt til Brenden & Co Gjenvinning AS for hver virksomhet/underenhet der det oppstår farlig avfall.

Dersom du ikke er Administrator før du skal delegere fullmakt til oss, må daglig leder eller administrerende direktør logge seg inn i Altinn først og delegere Altinn-rollen Energi, miljø og klima til deg.

VÅR GUIDE TIL FULLMAKT

Hvordan deklarere farlig avfall selv?

Dere kan også deklarere avfallet selv på Avfallsdeklarering.no, da må deklarasjonen være klar ved oppmøte av våre sjåfører for hver gang vi henter farlig avfall på et av deres anlegg. Før du går i gang med deklarering på egen hånd må du ha blitt tildelt rollen som Administrator eller sluttbruker. Før du kan bruke avfallsdeklarering.no, må rollene være tildelt riktig person. Dette gjøres i Altinn av daglig leder/administrator som må være administrator for Avfalldeklarering.no

Administrator logger inn i Altinn og gjør følgende:

  • Velg “Profil, roller og rettigheter” på toppen av menyen.
  • Velg riktig virksomhet i nedtrekksmenyen. “Brenden & Co Gjenvinning, org: 991999701
  • Klikk på “Andre med rettigheter til virksomheten” og “legg til ny person eller virksomhet“.
  • Velg administratoren som skal ha rollen ved å fylle inn fødselsnummer og etternavn.
  • Velg “har disse rollene” og deretter “legg til ny rolle“.
  • Klikk på rollen “Energi, miljø og klima” og “ferdig“.


Nå har valgt administrator fått rolle i Altinn, og mulighet til å logge seg inn i administrasjonsmodulen på Avfallsdeklarering.no.

GUIDE TIL FULLMAKT