fbpx

Farlig Avfall

Vinduer

Avfallsnummer 7211, 7158 og 7156

PCB: 7211

Isolerglassruter som er produsert i Norge mellom 1965 til 1975 eller i utlandet til og med 1980 blir klassifisert som PBC-holdige isolerglassruter. Det er forseglingslimet som kan inneholde PCB, og disse rutene tas inn som farlig avfall. Disse rutene skal derfor samles inn separat som farlig avfall. PCB-holdige isolerglassruter er farlig avfall, og er dermed deklarasjonspliktig.

Ved transport kan vinduene krysspikres stående på pall eller leveres i glasstativ, de kan også stables i container. Skriv årstall og leverandør på rutene med tusj. Produksjonsåret er normalt plassert i avstandsskinnene imellom glassene. Dersom dere ikke finner årstallet så skal vinduene håndteres som PCB-holdig. Etter transport så forekommer det en visuell kontroll og avfallet blir sortert og bearbeidet. Glasset som ikke inneholder PCB-holdig materiale sendes til materialgjenvinning. Trerammene med spor av PCB blir energigjenvunnet hos godkjent forbrenningsanlegg. PCB-holdige isoleringsglass energigjenvinnes.

Klorparafin: 7158

Isolerglassruter som er produsert i Norge mellom 1976-1989 eller i utlandet i mellom 1980-1989 blir klassifisert som klorparafinholdige isolerglassruter. Det er forseglingslimet som kan inneholde klorparafiner, og disse rutene tas inn som farlig avfall. Disse rutene skal derfor samles inn separat som farlig avfall. Klorparafinholdige isolerglassruter er farlig avfall, og er dermed deklarasjonspliktig.
Ved transport kan vinduene krysspikres stående på pall eller leveres i glasstativ, de kan også stables i container. Skriv årstall og leverandør på rutene med tusj. Produksjonsåret er normalt plassert i avstandsskinnene imellom glassene. Dersom dere ikke finner årstallet så skal vinduene håndteres som PCB-holdig. Etter transport så forekommer det en visuell kontroll og avfallet blir sortert og bearbeidet. Glasset som ikke inneholder klorparafin-holdig materiale sendes til materialgjenvinning. Trerammene med spør av klorparafin blir energigjenvunnet hos godkjent forbrenningsanlegg. Klorparafin isoleringsglass blir energigjenvunnet.

Ftalater: 7156

Isolerglassruter som er produsert i Norge mellom 1990-2005 blir klassifisert som ftalatholdige isolerglassruter. Det er forseglingslimet som kan inneholde ftalater, og disse rutene tas inn som farlig avfall. Disse rutene skal derfor samles inn separat som farlig avfall. Ftalatholdige isolerglassruter er farlig avfall, og er dermed deklarasjonspliktig. Ftalater finnes i mange produkter, som for eksempel tak- og gulvbelegg, kabler og tetningsmidler. Ftalater er tilsatt for å mykgjøre i PVC-plast.
Ved transport kan vinduene krysspikres stående på pall eller leveres i glasstativ, de kan også stables i container. Skriv årstall og leverandør på rutene med tusj. Produksjonsåret er normalt plassert i avstandsskinnene imellom glassene. Dersom dere ikke finner årstallet så skal vinduene håndteres som PCB-holdig. Etter transport så forekommer det en visuell kontroll og avfallet blir sortert og bearbeidet. Avfall med ftalater energi gjenvinnes og forbrennes i godkjente sluttbehandlingsanlegg.