fbpx

Farlig Avfall

Impregnert treverk

Avfallsnummer 7098
Impregnert treverk kommer normalt fra treverk som blir brukt utendørs. For eksempel terrasser, gjerdestolper og gjerder etc. Etter transport gjennomgår varen en visuell kontroll. Deretter blir avfallet sortert, kvernet og metaller blir fjernet med magnet før avfallet blir sendt til behandlingsanlegg.

Avfallet forbrennes i et anlegg med tillatelse. Avfallet blir omgjort til energi.