30% rabatt på nettbestillinger

Avfallshåndtering

Guide til sortering av avfall

Her er en oversikt over viktige temaer innenfor gjenvinning og transport.
Dette skal hjelpe dere å finne trygge og gode løsninger.

På denne siden skal vi gi deg nyttig informasjon, kontakt oss gjerne om du har spørsmål.

Last ned sorteringsguide

Hvordan sorterer jeg?

Her er en avfallsguide for de mest brukte avfallstypene. Sortering av avfall er et viktig felles ansvar. Vi trenger deres hjelp for å kunne håndtere avfallet på best mulige måte.

Vårt ønske er at alt avfallet vi henter skal kunne bli gjort om til nye produkter. Avfall kan gjenvinnes til nye produkter, så lenge det blir sortert riktig. Ved å sortere korrekt kan bedriften din spare penger på fraksjon.

*Ved feilsortering kan det påføres et avviksgebyr.

Vet du at gips og isolasjon skal sorteres i egen container eller sekk?

Gips

Avfallsnummer 1615
Kildesortert gipsavfall, hele plater eller småbiter, hovedsakelig fra bygg og anlegg. Gipsen kan ha maling, kroker og skruer.

Isolasjon

Avfallsnummer 1617
Steinull, mineralull og glava (glassull) er eksempler på isolasjon. Mineralull/isolasjon deponeres på godkjente deponier. 

Usortert avfall

Avfallsnummer 9010
Usortert avfall består av ulike typer som må sorteres før gjenvinning. Ved mottak blir det gjort en visuell kontroll og avfallet blir sortert ihht til de ulike avfallstypene. 

Hageavfall

Avfallsnummer 1131
Hageavfall består av biologisk avfall som kommer fra hager, for eksempel gress, små greiner, kvist og ugress. Greinene kan maks ha 15cm i diameter. Viktig at det leveres uten emballasje slik at avfallet kan gå videre til kompostering.

Treverk ubehandlet

Avfallsnummer 1141
Ubehandlet treverk består av 100% rent kjemisk ubehandlet tre. Treverk kan utnyttes til energigjenvinning.

Treverk behandlet

Avfallsnummer 1142
Overflate behandlet treverk består typisk av blandet treverk fra rivning aktiviteter og byggeplasser etc. Det er krav om at det behandlede treverket ikke inneholder maling, lim eller andre kjemikalier som inneholder farlig avfall. 

Tunge masser

Avfallsnummer 1699
Tunge masser uten analyse kan være forurenset stein, grus, jord og betong. Tunge masser uten analyse inneholder forurensning slik at de ikke kan kategoriseres som rene masser, men det er ikke farlig avfall. Hvis man skal levere rene masser så kreves det dokumentasjon. Etter transport blir avfallet levert til et mottak eller direkte til deponiet.

Gips

Les mer >

Avfallsnummer 1615

Kildesortert gipsavfall, hele plater eller småbiter, hovedsakelig fra bygg og anlegg.
Last ned skilt til container

Isolasjon

Les mer >

Avfallsnummer 1615

Kildesortert gipsavfall, hele plater eller småbiter, hovedsakelig fra bygg og anlegg.
Last ned skilt til container

Hageavfall

Les mer >

Avfallsnummer 1131

Hageavfall består av biologisk avfall som kommer fra hager, for eksempel gress, små greiner, kvist og ugress. Greinene kan maks ha 15cm i diameter. Viktig at det leveres uten emballasje slik at avfallet kan gå videre til kompostering.
Last ned skilt til container