fbpx

Farlig Avfall

Sprayboks

Avfallsnummer 7055
Spraybokser benyttes til findistribuering av en væske og kan ha en rekke forskjellige innhold, for eksempel hårspray, maling, deodoranter, bake- og matfett eller insektsspray. For å få dette til må beholderen inneholde en betydelig mengde drivgass i tillegg til stoffet som skal sprøytes ut. Spraybokser er farlig avfall og er dermed deklarasjonspliktig. Etter transport forekommer det visuell kontroll, og blir sendt videre til korrekt anlegg.
Gassene i sprayboksen, og eventuelt flytende avfall som er igjen i boksene, blir energiutnyttet ved forbrenning. Asken fra forbrenningen blir samlet opp og deponert forsvarlig, og her blir metallet i sprayboksen skilt ut og materialgjenvunnet.