fbpx

Avfallsguiden

Treverk overflate

Ubehandlet: Avfallsnummer 1141
Her er informasjon om ubehandlet treverk. Du kan også laste ned skilt som kan brukes for å hjelpe de ansatte. Ubehandlet treverk består av 100% rent kjemisk ubehandlet tre. Treverk kan utnyttes til energigjenvinning. Ubehandlet treverks energi kan gjenvinnes og skape materialer, dermed er sortering nødvendig. Etter transport blir avfallet levert til et mottak. Der blir det gjort en visuell kontroll. Treverket blir kvernet og evt. spiker og lignende metaller blir ut separert med magneter. Flisen blir levert til forbrenning. Det kan bli produsert ulike produkter fra dette avfallet: Varme, prosessdamp og råstoff i sponplater, etc.

Behandlet: Avfallsnummer 1142
Her er informasjon om overflatebehandlet treverk. Du kan også laste ned skilt som kan brukes for å hjelpe de ansatte. Treverk kan utnyttes til energigjenvinning. Overflate behandlet treverk består typisk av blandet treverk fra rivning aktiviteter og byggeplasser etc. Det er krav om at det behandlede treverket ikke inneholder maling, lim eller andre kjemikalier som inneholder farlig avfall. Etter transport blir avfallet levert til et mottak. Der blir det gjort en visuell kontroll. Treverket blir kvernet og evt. spiker og lignende metaller blir ut separert med magneter. Flisen blir levert til forbrenning. Det kan bli produsert ulike produkter fra dette avfallet: Varme og prosessdamp