fbpx

Avfallsguiden

Tunge masser

Avfallsnummer 1699
Her er informasjon om tunge masser. Du kan også laste ned skilt som kan brukes for å hjelpe de ansatte. Tunge masser uten analyse kan være forurenset stein, grus, jord og betong. Tunge masser uten analyse inneholder forurensning slik at de ikke kan kategoriseres som rene masser, men det er ikke farlig avfall. Hvis man skal levere rene masser så kreves det dokumentasjon. Etter transport blir avfallet levert til et mottak eller direkte til deponiet.