fbpx

Avfallsguiden

Usortert Avfall

Avfallsnummer 9010
Her er informasjon om usortert avfall. Du kan også laste ned skilt som kan brukes for å hjelpe de ansatte. Usortert avfall består av ulike typer som må sorteres før gjenvinning.
Etter transport blir avfallet levert til et mottak. Der blir det gjort en visuell kontroll og avfallet blir sortert ihht til de ulike avfallstypene. Avfallet blir enten sortert ut til materialgjenvinning eller så blir det brennbare avfallet sendt til forbrenning og blir til energigjenvinning.