fbpx

Deklarering

 

Deklarering av farlig avfall

Miljødirektoratet og avfallsforskriften kap. 11 krever at farlig avfall skal deklareres ved avhending. Dette har tidligere blitt gjort gjennom et papirbasert deklarasjonssystem, og er nå erstattet av et elektronisk deklarasjonssystem gjennom portalen Avfallsdeklarering.no. Det nye digitale systemet for deklarering av farlig avfall, gir deg som avfallsprodusent ulike muligheter.

Du kan enten deklarere avfallet ditt selv, eller du kan gi ansvaret til avfallsmottaket. Ved å gi Brenden fullmakt, deklarerer vi ditt farlige avfall, fyller ut og sender inn til myndighetene i henhold til reglene.