fbpx

Farlig Avfall

Farlig avfall – deklareringspliktig

Hva er farlig avfall?

Farlig avfall er avfall som ikke kan behandles sammen med ordinært avfall, fordi det har egenskaper som blant annet kan medføre alvorlig forurensning, eller skader på mennesker eller dyr. Farlig avfall skal sorteres og det er et felles ansvar å passe på at farlig avfall ikke sprer seg i naturen. Vi har tatt for oss noen av de mest brukte farlige avfallstypene og gir dere gjerne informasjon om mer farlig avfall.

Trykk på den relevante avfallstypen, her finner du all nødvendig informasjon. Kontakt oss om dere trenger hjelp.

Last ned sorteringsguide farlig avfall

sorteringsguide