fbpx

Farlig Avfall

Lysstoffrør og sparepære

Avfallsnummer 7086
Lysstoffrør- og sparepærer er kvikksølvholdige lyskilder og det klassifiseres som farlig avfall og er dermed deklareringspliktige. Det transporteres til spesielle behandlingsanlegg hvor rør og pærer destrueres, og innhold av kvikksølvdamp samles opp og deponeres. Etter transport blir avfallet kontrollert ved mottaket og det miljøskadelige avfallet blir fjernet. Sparepærer inneholder kvikksølv som kan lekke ut dersom rørene knuses, og det er dermed viktig at de blir levert hele. Dampen og pulveret er forurenset og dermed skadelig.
Lysstoffrør er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype. Metall og glass fra lysstoffrør blir material gjenvunnet, mens kvikksølvet blir deponert likt som sparepærer.