fbpx

Farlig Avfall

Maling, Lim og lakk

Avfallsnummer 7051
Maling, lim og lakk er farlig avfall og er dermed deklarasjonspliktig. Maling sorteres ut fra konsistens og emballasjetype. Maling emballert i småkolli av metall (bokser, spann etc.) kvernes slik at maling og emballasje skilles hver for seg. Malingsavfallet går til forbrenning og energi gjenvinnes, og metallbokser går til metallgjenvinning.